Müsiad & Genç müsiad

Müsiad & Genç müsiad

Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır...

Misyon & Vizyon

Vizyonumuz
Millî ve manevi değerler ışığında evrensel gelişmeleri değerlendirerek, toplumun yaşam standardı ile sosyo-kültürel bilgi düzeyinin yükseltilmesi için çalışmak ve bu çerçevede faaliyet gösteren genç girişimcilerin tek temsilcisi olmak.

Misyonumuz
MÜSİAD tecrübesini yüksek ahlak ve yüksek teknoloji ilkesiyle ile birleştirerek, genç girişimci ve yöneticilere aktaran; toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürü ile gençliğin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınması yolunda mücadele eden; geleneğine bağlı, geleceğe yön veren, genç ve şuurlu bakışı oluşturmaktır.

Amaçlarımız

Genç MÜSİAD, geleceğin işadamlarını ve MÜSİAD yöneticilerini yetiştirmek, onları hayata hazırlamak, sahip olduğu değerleri ve tecrübelerini gençlerle paylaşmak maksadıyla MÜSİAD Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, 2002 yılında kuruldu.

MÜSİAD bünyesinde genç, idealist, kararlı ve heyecanlı bir grup genç tarafından başlatılan Genç MÜSİAD çalışmaları, hızla ülkemize yayılmakta ve bugün 2100'ee yakın üyesiyle Türkiye çapında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Genç MÜSİAD özetle, işbirliği yanında, güç ve gönül birliğini de gerçekleştirmek düşüncesiyle yola çıkan; toplumun kültür değerlerine, ticaret ahlâkına bağlı ve saygılı; çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip; ilkelerinden taviz vermeden gelişmeyi hedefleyen; meslekî birikimi ve çağdaş donanımıyla, işadamı ya da üst seviyede yönetici olma istidadı taşıyan gençlerin oluşturduğu bir çalışma platformudur.

    Kişisel gelişimi bir yaşam biçimi olarak benimseyen, bunun için bilgi edinmeye, fikir alış verişine açık, verimli, iç derinliği olan, yüksek ahlak değerlerine sahip, nitelikli bir iş adamı topluluğunun ortaya çıkmasını sağlamaktır.
    Sosyal gelişmelere duyarlı, kültürel değerlerini koruyan, interaktif iletişimi etkin olarak kullanan, genç girişimci çizgisini oluşturmak.
    Girişimci ruhun, kaynak ve teknoloji ile birleşip yeni ve ileri çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamak.
    İşletmelerimizin, toplam kalite yönetimi standartlarında çalışmalarında katkıda bulunmak.
    Ekip çalışması, kurumsallaşma ve köklü müesseselerin ortaya çıkmasına yönelik çalışmalar yapmak.
    Sektörlerin geliştirilmesi, dış pazarların araştırılması yönünde çalışmalar yapmak.
    Üyelerimiz için uygun koşul ve ortamların oluşmasına, çevrelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
    Sağlıklı bir iş hayatının teşekkülüne, insanlığın, ülkemizin ve toplumumuzun daha mutlu, güçlü ve muteber bir düzeyde bulunmasına katkı sağlamak.
    Toplumumuzun geçmişten günümüze getirdiği kültürel ve manevi değerlerle beslenmiş, iş ahlakını özümsemiş, örnek iş adamı ve verimli işletme modelinin oluşmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak.
    Çağdaş yönetim anlayışını benimsemiş, eğitimli, dünyayı tanıyan ve rekabeti seven genç iş adamlarını desteklemektir.

Firmamız 2005 yılından itibaren MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLAR DERNEĞİ üyesidir.